0
منو دسترسی
خانه

منوی رستوران

لوبیا پلو با مرغ شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
دو پیازه مرغ با چلو شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
خورشت قیمه شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
چلو کوبیده شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورشت کرفس شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورشت قورمه سبزی شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب شرکتی
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی
سیب زمینی
12,000 تومان
12,000
افزودن به سبد خرید
0
فیله استریپس
فیله استریپس
22,000 تومان
22,000
افزودن به سبد خرید
0
چیکن گریل
چیکن گریل
15,000 تومان
15,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخلوط
پیتزا مخلوط
22,000 تومان
22,000
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن
پیتزا چیکن
22,000 تومان
22,000
افزودن به سبد خرید
0
برگر
برگر
18,000 تومان
18,000
افزودن به سبد خرید
0
سوپ روز
سوپ روز
4,000 تومان
4,000
افزودن به سبد خرید
0
سالاد فصل
سالاد فصل
8,000 تومان
8,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه بطری کوچک
نوشابه بطری کوچک
2,200 تومان
2,200
افزودن به سبد خرید
0
دلستر قوطی
دلستر قوطی
4,000 تومان
4,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده
5,000 تومان
5,000
افزودن به سبد خرید
0
دوغ تکنفره
دوغ تکنفره
3,000 تومان
3,000
افزودن به سبد خرید
0
چلو ساده
چلو ساده
7,000 تومان
7,000
افزودن به سبد خرید
0
لازانیا
لازانیا
22,000 تومان
22,000
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
20,000 تومان
20,000
افزودن به سبد خرید
0
خوراک خورشت قیمه بادمجان
خوراک خورشت قیمه بادمجان
20,000 تومان
20,000
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ و بادنجان
ته چین مرغ و بادنجان
21,000 تومان
21,000
افزودن به سبد خرید
0
خوراک کباب تابه ای
خوراک کباب تابه ای
26,000 تومان
26,000
افزودن به سبد خرید
0
جوجه ناردونی
جوجه ناردونی
23,000 تومان
23,000
افزودن به سبد خرید
0
جوجه با استخوان
جوجه با استخوان
17,000 تومان
17,000
افزودن به سبد خرید
0
کباب کوبیده
کباب کوبیده
18,000 تومان
18,000
افزودن به سبد خرید
0
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید